Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników (usługobiorców) jest usługodawca;
 2. Usługodawca jest właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://sprzatanie-grobow.net.pl/;
 3. Serwis internetowy i podmioty świadczące usługi dla serwisu, w tym poszczególne strony internetowe i jej funkcjonalności, wykorzystują pliki „cookies”, itp. Klikając „AKCEPTUJĘ‟ lub korzystając z serwisu zgadzasz się na ich użycie, udzielasz zgody na przetwarzanie danych dotyczących aktywności w Internecie;
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” i itp. w końcowym urządzeniu użytkownika (np. usługobiorcy);
 5. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane (zapisywane, przechowywane) w urządzeniu końcowym użytkownika (np. usługobiorcy), a które przeglądarka użytkownika (np. usługobiorcy) wysyła z powrotem przy każdych następnych wejściach do serwisu internetowego;
 6. W każdym czasie użytkownik (np. usługobiorca) może zmienić ustawienia w zakresie umieszczania plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej;
 7. Przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają sposoby kontrolowania zachowania plików „cookies”, np. czas ich przechowywania – za pomocą wbudowanych funkcji lub wtyczek stron trzecich. Na urządzeniu mobilnym użytkownik (np. usługobiorca) również może dostosować ustawienia, aby ograniczyć śledzenie;
 8. Jeśli wyłączysz, usuniesz, zablokujesz pliki „cookies”, pamiętaj, że niektóre funkcje serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie;
 9. Pliki „cookies‟ – to ciąg informacji, małe fragmenty danych, przechowywane w plikach tekstowych, które serwis internetowy lub podmioty świadczące usługi dla serwisu zamieszcza (zapisuje, przechowuje) w urządzeniu końcowym użytkownika (np. usługobiorcy), a które przeglądarka użytkownika wysyła z powrotem przy każdych następnych wejściach do serwisu (np. na stronę internetową serwisu). Pliki „cookies” mogą być ustawiane przez odwiedzany serwis (tzw. „własne pliki cookies”) lub przez podmioty świadczące usługi dla serwisu (tzw. „pliki cookies stron trzecich”);
 10. Znaczniki pikselowe – nazywane są także sygnalizatorami sieci Web, to małe bloki kodu umieszczane w serwisie;
 11. Pliki „cookies‟ posiadają określone funkcje i cele tj. używane są do m.in.:
  • identyfikacji komputerów, urządzeń mobilnych oraz przeglądarek internetowych używanych do korzystania z serwisu (np. przeglądania stron internetowych);
  • ułatwienia korzystania z serwisu (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują rozdzielczość, układ treści);
  • prawidłowego działania niektórych aplikacji lub funkcjonalności;
  • utrzymywania sesji;
  • zapamiętania danych;
  • rejestracji i pozostania zalogowanym;
  • identyfikacji i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa;
  • przechowywania preferencji;
  • personalizacji treści i reklam;
  • wyświetlania reklam;
  • celów marketingowych;
  • celów analitycznych i statystycznych (np. ruch na stronie internetowej);
 12. Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (ze zm.) przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod określonymi warunkami, przy czym warunków tych nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w art. 173 ust. 1 w/w ustawy, jest konieczne do:
  1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego;
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ze zm.):
  1. usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
   • nazwisko i imiona usługobiorcy;
   • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • adres zameldowania na pobyt stały;
   • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
   • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
   • adresy elektroniczne usługobiorcy.
  2. w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia;
 14. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osoba, której dane dotyczą może m.in.:
  • żądać dostępu do swoich danych osobowych (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – art. 15);
  • żądać sprostowania danych (Prawo do sprostowania danych – art. 16);
  • żądać usunięcia danych (Prawo do usunięcia danych – art. 17);
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych (Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18);
  • żądać przeniesienia danych (Prawo do przenoszenia danych – art. 20);
  • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Prawo do sprzeciwu – art. 21);
  • wycofać udzieloną zgodę dotyczącą danych osobowych;
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej usługodawcy: sprzatanie.grobow.gizycko.kontakt@gmail.com;
 16. Gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę lub wniosła sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, a wcześniejsze przetwarzanie danych odbywało się na podstawie udzielonej zgody, to cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych (przed momentem doręczenia dla usługodawcy oświadczenia lub informacji o cofnięciu zgody lub wniesienia sprzeciwu);
 17. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na stronę internetową pod dresem:
Scroll to top