Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Niniejsza informacja dotyczy sytuacji (zagrożeń), które mogą wystąpić lub pojawić się w określonych warunkach (tzn. mają charakter potencjalny);
 2. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną w tzw. Internecie należą m.in.:
  1. tzw. malware, czyli złośliwe oprogramowanie, które zostało stworzone w celu szkodliwego i bezprawnego działania w stosunku do innego oprogramowania, komputera lub jego podzespołu, urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, itp. Do malware należą m.in.:
   • wirusy;
   • robaki;
   • konie trojańskie;
   • backdoory;
   • exploit;
   • rootkit;
  2. tzw. ransomware, czyli  oprogramowanie szantażujące, które blokuje dostęp do komputera, urządzenia (np. mobilnego – smartfona) lub uniemożliwia odczytanie w nim danych, żądając od ofiary okupu w zamian za przywrócenie pierwotnego stanu funkcjonowania komputera lub urządzenia;
  3. tzw. spyware, czyli oprogramowanie szpiegujące, które zostało stworzone w celu bezprawnego szpiegowania, śledzenia lub inwigilacji osób fizycznych lub prawnych, przejawiające się m.in. w zbieraniu danych (w tym osobowych), uruchamianiu określonego oprogramowania lub funkcji w celu zbierania danych (w tym osobowych). Do spyware należą m.in:
   • stealware;
   • scumware;
   • elementy typu hijacker;
   • rejestratory klawiszy (tzw. keyloggers);
  4. tzw. phishing, czyli oszustwo polegające na bezprawnym podawaniu się (podszywaniu się) za inną osobę fizyczną lub prawną, w celu wyłudzenia określonych danych (zwłaszcza poufnych) np. loginu i hasła do konta (np. bankowego, itp.), numeru karty (np. bankomatowej, kredytowej, itp.), zainfekowania komputera lub urządzenia szkodliwym i bezprawnym oprogramowaniem, nakłonienia ofiary do określonych działań (kliknięcia określonego linku w e-mailu lub na stronie internetowej) lub zaniechań (zainstalowania oprogramowania antywirusowego);
  5. tzw. spam, czyli niezamówione (niesubskrybowane) wiadomości elektroniczne (np. wiadomości e-mail), skierowane do osoby fizycznej lub prawnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (tzw. e-mail);
  6. tzw. kryptoanaliza, czyli analiza kryptograficzna, która ma na celu m.in. wykrycie luk lub złamanie zabezpieczeń w systemach bezpieczeństwa;
  7. bezprawne włamania do komputera lub urządzenia (stacjonarnego, mobilnego) drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania stworzonego do takich celów, mające na celu m.in. dokonanie określonych czynności na komputerze lub urządzeniu ofiary;
 3. Zalecane czynności mogące zapobiec lub ograniczyć bezprawne działania m.in.:
  • instalacja najnowszego i profesjonalnego oprogramowania antywirusowego wraz z najnowszymi aktualizacjami;
  • instalacja najnowszego i profesjonalnego oprogramowania do przeglądania stron internetowych wraz z najnowszymi aktualizacjami;
  • włączona zapora sieciowa (tzw. firewall);
  • bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego;
  • częste skanowanie komputera lub urządzenia najnowszym i profesjonalnym programem antywirusowym;
  • używanie oprogramowania pochodzącego ze sprawdzonego i legalnego źródła;
  • nieudostępnianie danych (np. haseł, loginów, numerów kart kredytowych lub bankomatowych, tzw. danych wrażliwych i poufnych) osobom trzecim.
Scroll to top